Algemene voorwaarden

Onze spelregels

Onze algemene voorwaarden, transparant en in simpel Nederlands. Algemene voorwaarden van Verhuurwinkel.nl B.V.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW. De prijzen gelden voor een huurperiode van 24 uur. Bij een gebruiksduur van minder dan 24 uur wordt tevens de 24 uur in rekening gebracht.

Ontvangst en retour

De gehuurde materialen worden de dag voor de huurperiode bij je thuisadres of op het aangegeven afhaalpunt bezorgd. De eerst volgende werkdag worden de materialen bij je thuis opgehaald of, indien je hiervoor hebt gekozen biedt je de materialen aan bij het aangegeven DHL punt.

Je bent zelf verantwoordelijk dat het retour sturen goed verloopt, we hebben dit zo goed mogelijk voorbereid.

Het is erg belangrijk dat je de retour instructie volgt: Dit bestaat uit twee onderdelen, het verwijderen van het oude verzendlabel en het goed zichtbaar maken van het nieuwe label en het verzegelen (goed afsluiten van de kunststof bak). Zodra het retourlabel goed zichtbaar is op de bak kan deze in gescand worden door de bezorger. Verwissel je de verzendlabels niet, dan stuur je de pakketten terug naar jouw eigen adres en moeten wij de bezorger één dag later opnieuw langs sturen. Dit kost per pakket €12,75 inclusief btw. Zorg er dus voor dat je deze simpele handeling niet over het hoofd ziet.

Bekabeling

Alle benodigde kabels en aansluitmaterialen zijn bij de apparatuur inbegrepen. Extra kabels kunnen op verzoek worden meegeleverd in sommige gevallen zelfs gratis. Blijven er kabels bij je achter na het retourneren van de materialen dan kun verwachten we dat je deze op eigen kosten terug stuurt via de post.

Contract

Bij iedere transactie wordt automatisch een overeenkomst opgesteld. De huurder gaat op dit moment akkoord met geldende voorwaarden. Een overeenkomst is pas definitief als deze door Verhuurwinkel.nl B.V. is bevestigd door middel van een bevestiging via email.

Aansprakelijkheid

Als huurder ben je ten allen tijde aansprakelijk voor diefstal en/of toegebrachte schade aan het gehuurde apparaat of accessoire, ongeacht of deze is veroorzaakt door de huurder of derden. Indien je dit wenselijk vind kun je als huurder  zelf een passende verzekering afsluiten. van diefstal en/of vermissing dient te allen tijde een proces verbaal te worden overlegd. Verhuurwinkel.nl B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade noch voor gevolgschade, ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur of accessoires welke oorzaak dan ook. Indien er door jou gemaakte schade is geconstateerd kijken we naar de verwijtbaarheid, soms kan het zijn dat een schade intern kan worden gerepareerd en vinden we dat het "iedereen" had kunnen overkomen. We proberen dan niets in rekening te brengen. Is de schade groter dan zal er een schaderapport worden opgemaakt, naast de kosten die wij maken voor het herstel of de aanschaf van een nieuw onderdeel brengen we in dit geval ook 12,50 exclusief btw in rekening voor de vaak vele tijd die we in de afhandeling steken.

Verantwoordelijk voor het functioneren van apparatuur

Hoe logisch het ook klinkt, er zijn altijd mensen die denken dat als ze op zaterdag iets huren ze dit wel op zaterdag één uurtje voor aanvang van de activiteit kunnen aansluiten. Onnodig risico, je krijgt jouw verhuurmaterialen namelijk ruim van te voren (minimaal één werkdag eerder, maar in bijna alle gevallen 2 of 3 dagen van te voren). Natuurlijk jouw goed recht maar in dat geval kunnen we je niet meer helpen als je iets niet aangesloten krijgt. Verhuurwinkel.nl B.V. kan klanten alleen ondersteunen of voorzien in een oplossing als de klant de materialen dus tijdig uittest.

Let op! Hoe logisch het ook klinkt, klanten die ons achteraf of zelfs dagen na afloop van de activiteit melden dat ze het artikel niet hebben gebruikt omdat ze het niet werkend of niet aangesloten kregen kunnen niet vragen op geldelijke teruggave, ook als de klant op rekening heeft gehuurd zal het bedrag volledig betaald moeten worden. Krijg je iets niet aangesloten en heb je ons dat voorafgaand aan de activiteit gemeld dan proberen we je zo goed mogelijk te helpen lukt het ons niet je te helpen (gelukkig hebben we dit nog zelden meegemaakt) dan krijg je natuurlijk direct je geld terug. Meld eventuele problemen dus altijd minimaal 1 werkdag voor de huurdatum.

Transport

Wanneer je ervoor kiest om de gehuurde apparatuur te laten bezorgen per DHL koerier zal Verhuurwinkel.nl B.V. zich inspannen om de gehuurde apparatuur tijdig en werkend op de gewenste locatie te laten afleveren. Verhuurwinkel.nl B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of geheel niet bezorgen van de apparatuur door de DHL koerier.

Let op: Het is erg belangrijk dat wij tijdig kunnen ingrijpen als er iets mis gaat. Hiervoor zijn twee zaken erg belangrijk, zorg er voor dat wij jouw kunnen bereiken en dat je telefoonnummer en mail adres correct zijn ingevuld. Als wij jouw niet kunnen bereiken omdat het opgegeven mailadres of telefoonnummer niet klopt, van iemand anders blijkt te zijn of langdurig onbereikbaar is kunnen we jou ook niet bereiken en zijn wij niet verantwoordelijk voor leveringen die niet op tijd komen of fout lopen. Bestel je bijvoorbeeld last-minute (slechts enkele dagen van te voren) of met maar één werkdag er tussen en 2 weekeind dagen? Dan kan het zijn dat we telefonisch contact met je opnemen om een andere vorm van levering af te spreken, het is dan gezien de termijn belangrijk dat je bereikbaar bent.  

Annuleren

Véél consumenten en bedrijven zijn tegenwoordig erg "makkelijk" ze willen het liefste zo kort mogelijk voorafgaand aan de activiteit reserveren en durven gerust op het allerlaatste moment de order te annuleren. Wij hebben dan al behoorlijk wat werk verricht achter de schermen. Omdat we jou order een paar dagen van te voren overdragen aan de koerier en dus ook ruim van te voren ingepakt klaar zetten zit hier dus al veel werk in. Als jouw order bij ons binnen is gekomen voeren wij handmatig een controle uit en printen wij de juiste vervoerslabels uit, vervolgens plannen wij bij de koerier een afhaalopdracht in. De kosten voor de transsportlabels héén en terug vormen samen ook een fors bedrag die wij tóch zullen moeten betalen, ook als de klant zijn order annuleert.  In totaal hebben wij (afhankelijk van het aantal pakketten en een aantal andere factoren) het volgende aan kosten:

  • Per onderdeel bak de transportlabels 2 x 12,50 dus 25 euro inclusief btw voor de retourrit.

  • Ideal transactie 0,55 cent per transactie

  • Het terugboeken van een online betaaltransactie 0,25

  • Daarnaast is het zo dat als de klant 1 of 2 weken van te voren annuleert wij de materialen niet meer aan een andere klant verhuurd krijgen.

Nu kan het natuurlijk niet zo zijn dat klanten die zich goed voorbereiden en optijd reserveren hier de dupe van zijn. Het is in ons maar ook in het belang van de klant dat er ruim voorafgaand wordt gereserveerd en daarom mag je bij ons op onze kosten annuleren mits je dit 30 dagen voor aanvang van de huurdatum (per mail) aan ons doorgeeft.

Samengevat

Volledig kosteloos annuleren, ja tot 30 dagen voor de huurdatum zonder opgaaf van reden.
Binnen 30 dagen voor de begindatum huurperiode kan de opdracht niet meer kosteloos geannuleerd worden. Stuur je ons een annulering per mail dan zullen wij de artikelen niet meer uitleveren om je niet met extra werkzaamheden op te zadelen maar is geldelijke teruggave niet meer mogelijk.

Let op! Annuleren moet altijd per mail, dit doen wij niet om het jou moeilijker te maken maar om er voor te zorgen dat iemand anders niet uit jouw naam de order kan annuleren. In deze mail moet in elk geval staan:

De voor en achternaam waarmee besteld is en het ordernummer  en afleveradres. Zorg er voor dat wij dit uiterlijk 30 dagen voor de huurdatum per mail hebben ontvangen dan doen wij ons best om het door jou betaalde geld de volgende dag direct al naar je retour te storten.

Het evenement mag niet eerst worden verschoven om later alsnog kosteloos te worden geannuleerd. Heb je de huurdatum van jouw order verschoven dan vervalt dus het recht om kosteloos te annuleren en de huurgelden terug te ontvangen. Dit om te voorkomen dat een klant 35 dagen voor het evenement de datum wijzigt en vervolgens alsnog minimaal 30 dagen voor de "nieuwe huurdatum" annuleert.

Betalen op rekening

Voor bedrijven is het mogelijk te betalen op rekening de factuur dient dan binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons te worden voldaan. Indien je als bedrijf op rekening wilt huren neem je telefonisch contact op en houdt je het BTW- en KVK nummer van de organisatie bij de hand. De eerste keer dat een huurovereenkomst wordt aangegaan dient echter contant of vooruit per bank te worden betaald. Voor particulieren geldt dat de huur contant dient te worden betaald bij afhalen of vooruit via IDeal of per overboeking. Verhuurwinkel.nl B.V. staat ingeschreven bij de KvK Middelburg onder nummer 64254895.

Te laat inleveren

We spreken in de huurafspraak een afhaaldatum of een inleverdatum af, hou je je niet aan de afspraak behouden wij ons het recht om de extra huurkosten aan je door te rekenen. Hierop is wel onze gebruikelijke staffel korting van toepassing.

Schade afhandeling

Bij schade aan apparatuur, accessoires of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten bij jouw als huurder in rekening  gebracht. Wij sturen hiervoor dan een aparte factuur toe welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Publicaties

Gebruiksaanwijzingen, instructiekaarten en of andere door Verhuurwinkel.nl B.V. meegeleverde documenten mogen onder geen beding worden gekopieerd of verspreid. Deze vallen of onder het te verhuren merk dan wel onder het intellectueel eigendom van Verhuurwinkel.nl B.V.

Last-minute huren

Via de website van Verhuurwinkel.nl B.V. is het mogelijk zelf een reservering te plaatsen, dit kun je enkel doen voor een huurdatum die tenminste 5 werkdagen verder ligt. Wil je vandaag een huurdatum invullen voor overmorgen, dan kan dit niet omdat we waarschijnlijk niet meer optijd kunnen leveren. Om te kunnen garanderen dat jouw levering optijd komt moet je dus tenminste 5 werkdagen van te voren reserveren zodat wij dit 3 of 4 dagen eerder aan de koerier kunnen overdragen en er zeker van zijn dat jouw materialen optijd bij jou zijn, ook wanneer er iets mis gaat bij de koerier.

Wil je ondanks dat toch nog iets bestellen voor morgen, overmorgen of de dag daarna, dan is er een kans van 0,2 procent dat jou zending 1 of 2 dagen vertraging op loopt en het dus niet optijd bij jou is, bijvoorbeeld omdat de chauffeur een lekker band heeft of de er iets mis is gegaan in het sorteercentrum van de koeriersdienst.
Last minute huren is daarom mogelijk maar op risico van de klant. Verhuurwinkel.nl B.V. garandeert tijdige levering indien de klant tenminste 5 werkdagen van te voren reserveert via de website en heeft dan ook de mogelijkheid dit goed te regelen. Als je zelf té laat bent met het organiseren van jouw activiteit is het (kleine) risico op vertraging dan ook voor de klant. Wij hebben dan namelijk niet de mogelijkheid gekregen de materialen met een veilige marge aan jou te kunnen leveren en zullen dus ook niets meer kunnen doen. Ook is geldelijke teruggave in dit geval niet mogelijk omdat er aan onze kant geen fouten zijn gemaakt. 

Overige

Wanneer de algemene voorwaarden niet voorzien beslist een DGA (directeur groot aandeelhouder) of manager klantenservice van Verhuurwinkel.nl B.V. beslissingen zijn nooit in strijd met wettelijk bepaalde regels en normen.